Leif Dræby   < forside                                                 

Midtjyllands Avis 18-12-2014                            < debat menu

 

 

 

Kulturspind er til fals.

 

I artiklen ”Billedkunstnere uden faste rammer” i Midtjyllands Avis D. 5. Dec. Erkender – formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Gitte Willumsen (V) – at det er et problem. At der ikke længere er et sted som Kulturspinderiet. Hvor de lokale kunstnere kan udstille.

At det skulle komme netop nu – så mange år efter at den økonomiske krise vel var en overvejende årsag til at man valgte at spare Kulturspinderiet bort. Det er jo blot endnu en trist historie den lille hær af græsrods/upcoming kunstnere i Silkeborg må erfare.

Det er ikke alene trist, det er også sørgeligt. At der dengang hvor krisen krassede, væsentligt mere end den dog gør det i dag. Ikke samtidig også blev tænkt på at Kulturspinderiet var, efter min mening, et stort stort plus for Silkeborgs Kulturliv.

Mange tusinde besøgte hvert år de skiftende udstillinger i Kulturspinderiet. Og var samtidig, sammen med Museum Jorn og KunstCentret Silkeborg Bad. Med til at gøre Silkeborg til et attraktivt sted for kunstinteresserede.

Vi de lokale kunstnere - havde dengang - et værdigt sted at udstille. Det er ikke værdigt for den kunst der som oftest stiller sig helt gratis til beskuelse for offentligheden. Og hvor overfor , Gitte Willumsen nu foreslår. At Silkeborg kommune fremover vil forsøge at stille tomme lokaler til rådighed i kommunale bygninger. I perioder på måske to måneder!

Det er næsten for overvældende, og ikke til at bære.

”Lige nu er der bare ikke så mange tommer lokaler at pege på” Udtaler Gitte Willumsen.

Ja, men måske findes der dog nogle pulterrum et eller andet sted.

 "Vindue med Udsigt" Tusch. 1994. Udsigten mod Telefonhuset fra "Kulturspinderiet". Dengang det lå i Søgade.

Klokken falder i slag, og risikerer at blive et minut over sidste minut. Og så er det nok for sent.

Den lokale kunst klarer sig nok på en eller anden måde. Det har den jo altid gjort. Men det er uværdigt - at vi ikke regnes for mere end der her bliver lagt op til. Eller – set ned på.


Men så køb dog det Kulturspinderi!


Forleden dag skriver tidligere byrådsmedlem for SF og tidligere kulturudvalgsformand, Jørn Rye Rasmussen. Et efter min mening – og jeg vil næsten kalde det genialt. I et indlæg her i avisen at Silkeborg Kommune køber Kulturspinderiet, ligesom de har købt Kedelhuset. Der jo er i en sammen hængende bygning med Kulturspinderiet. Bygningen der jo efter hvad jeg forstår ejes af Kent Madsen, Henton Group. Jørn Rye Rasmussen skriver: ”Jeg vil kraftigt opfordre Kent Madsen til at kontakte Silkeborg Kommune om sagen”.

Det samme vil jeg opfordre til.

Kulturspinderiet - er et virkeligt aktiv for Silkeborgs kulturliv. Og for de lokale kunstnere ikke mindst.

Så lad nu ikke ”Herning” igen få lov til at løbe med det hele, som de jo oftest gør.

Vi kunstnere kan jo stadig betale en pæn stor husleje for at udstille. Så kan det vel ikke gå helt galt.

Få det nu gjort!

 

Leif Dræby