Leif Dræby   < forside                                                         
 

 

SYNSPUNKT Midtjyllands Avis 20-10-2006                                                  < debat menu

 

 

Er kunstnerne nu de næste der skal – ekskluderes.

 

Hvordan kan Leif Lund finde på at sige her i avisen., ”at vi jo bør holde os for øje, at der rent faktisk er tale om lokaler, der er betalt af skatteyderne”. Når der udstilles f. eks i Kulturspinderiet. Dette er - meget, meget langt ude på censurfløjene.

Et maleri af kunstneren Bodil Schmidt. Med titlen: ”Pias pletfjerner”. Jeg kunne fristes til at tilføje ”Fjerner torne i øjet” Men det var jo netop dette kunstværket ikke gjorde på medlemmer af Dansk Folkeparti.

Nu skal det næste så være, at der skal være censur på kunsten. Er det det Dansk Folkeparti vil?.

Censur - ensretning. Ensartet.

Dansk Folkeparti har jo haft stor glæde af ytringsfriheden, og demokratiet. Det er jo netop demokratiet og ytringsfriheden der har gjort, Dansk Folkeparti har fået mulighed for at komme i folketing, kommuner og amter. Og der kunne udøve både indflydelse  - men også magt. Og magt er et stort ansvar. Magt. Skal den bruges til være en platform hvor der opildnes til had. Man kan være uenig med Dansk Folkeparti, men de glemmer nok selv - at alle de synspunkter de har. Kan høres, uanset om man kan lide dem eller ej. Fordi – vi i Danmark - har ytringsfrihed. Vi er ikke en totalitærstat.

Der går jo næsten ikke en uge uden medlemmer af Dansk Folkeparti kommer med fremmedfjendske udtalelser.

Og dette er jo et faktum, som ikke kan modbevises. For vi kan jo alle se og hører dem, gennem  medierne. Jeg fatter ikke at det kan være meningen gang på gang at oppiske en stemning, der generelt kun må være ude på  påvirke den helt almindelige dansker til at skulle være fremmedfjendsk.

Indvandring fra andre kulturer kan være problematisk. Det er der ingen tvivl om. Men den kan også være god! Og vi fremmer ikke det gode, ved konstant at pege på den del af integration, der har svært ved at lykkes. For så lykkes den i hvert fald slet ikke. Peg på det der lykkes. Så er det positive på vej.

 

 

Hvor går vi hen.  foto-grafik 2006

 

Både vi – såkaldt etniske danskere. Ja, det er jo næsten helt tragikomisk i denne sammenhæng. For vi har jo alle indvandrer blod i årene, når vi går tilbage i tiden.

Både vi - og nydanskerne har et stort ansvar for at det må lykkes. Integrationen fremmes ikke ved vi lægger hinanden for had. Så bliver integrationen blot endnu mere hadefuld og betændt. Der skal være dialog – men der skal også være kærlighed, og åbenhed, for alle vore kulturforskelligheder.

Det er det gode vi må fremme. For tryk avler modtryk. Hvordan kan det forventes – hvis man er i besiddelse af en blot nogenlunde normal intelligens. At den had der ofte udtrykkes fra Dansk Folkeparti ´s side mod indvandrere – nydanskere. Ikke kan være befordrende for integration.

Ytringsfriheden,  hvor alle meninger har mulighed for at blive hørt. Men er der nogen der har en anden mening, skal de ekskluderes. Er vi kunstnere nu de næste der skal – ekskluderes.

Hvordan vil du selv ha´ det, hvis du konstant bliver udsat for en mistænkeliggørelse. Ville du ikke avle et modtryk?

Ikke alene kunsten - men alle, må have denne frihed til at kunne ytre sig kritisk. Uden at der skal til at stilles spørgsmål ved om det vil være muligt at få frataget os denne ret. På bestemte steder, til bestemte tider. Og slet ikke der hvor det offentlige. Der jo er os selv! Har stillet kulturfaciliteter til rådighed. Vi så på denne måde kan blive befriet for den kunst der forholder sig kritisk til samfunds spørgsmål.

Censur. Det er jo ikke godt - Danmark!

 

Leif Dræby