Leif Dræby   < forside                                                         
 

 

SYNSPUNKT Midtjyllands Avis 31-1-2003                                                         < debat menu

 


Kombi-linien vil ødelægge bymiljøet.

 

Efter min  mening vil det være noget nær en ” natur-katastrofe” for Silkeborg hvis denne Kombi-linie bliver gennemført.

 

Men! Der vil som jeg ser det, være en naturlig  mulighed for at føre en motorvej uden om Resenbro dalen, men også samtidig  nord om Silkeborg. Uden om selve byen. Efter min mening vil det også være en realistisk løsning.

Hvis motorvejen, (som jeg ser Kombi-linien er skitseret ved den østre ringvej), føres ind langs med Ringvejen ved Skærbæk. Og derefter i en bue nordøst om Gødvad og Nørreskov ,  videre naturligt nord om Silkeborg, fortsætte ind i den skitserede motorvej ved Bjørnholt. (Resendal linien). Dermed ville der så vidt jeg kan se, blive en løsning der kan kombinerer flest  modstridende interesser i forbindelse med en motorvej ved Silkeborg og problemet med en motorvejsbro ikke skal gå gennem Gudenådalen ved Resenbro.

 

Igennem den sidste halve snes år har mange eksotiske linie føringer for en motorvej ved Silkeborg været luftet.

Over, under, igennem og uden om byen. Ud fra en rationel og logisk tanke må Resendal linien være den bedste af disse løsninger. Men set ud fra den natur og de mennesker en motorvej vil berøre vil nok alle løsninger altid være uhensigtsmæssige.

Man kan være for og imod en motorvej. De tunge godstransporter kunne ligges mere over på jernbane. Vi kunne alle cykle, og så lade kun de rige få lov til  at have den fornøjelse det er at køre bil. Men hvorfor skulle det ikke være forbeholdt alle, også fattigrøve, at ha´ den fornøjelse det er at lade sig transportere i en bil. Og så vil det jo være nødvendigt at der er veje, og motorveje.

 

 

Motorvejen kan føres i en stor bue uden om Silkeborg.

 

Ved eventuelt at få  Kombi-linien  ufrivilligt påført kunne Silkeborg  blev ramt af  ”nemesis”. En straf for ikke i god tid at havde fundet en motorvejsløsning. Der tilgodeså, at en motorvej ikke både kan gå gennem den utroligt smukke Gudenådal ved Resenbro. Samtidig  med den også går nord om Silkeborg, og dermed ville imødekomme en fornuftig byplanlægning der kan bringe byen og områdets udvikling smukt ind i fremtiden.

Silkeborg må måske nu affinde sig med denne ”straf”, at vi får påtvunget denne, elendige, Kombi-linie. Destruerende for en rekreativ og smuk by .

Decentralisering, er ikke noget der er nået over til Silkeborg. Vi kan måske selv få lov til at bestemme hvordan vi skal  feje skidtet væk fra gaderne. Men store overordnede beslutninger, de træffes centralt i København. Og vi finder os stadig i det. Store beslutninger overlades ikke til ”almuen”. De der bestemmer derovre har ingen føling med mennesker eller miljøer i det lokale .

 

Kombi- linien vil helt og aldeles spolerer de bymiljø den brutalt vil komme til at gennemskære ved Gødvad Bakke og Højmarken. Den vil fuldstændig nedbryde nogle af de smukke naturområder vi har inde i byen. Dyrehaven og Tisdalen. Den vil gå lige midt gennem Gubsø ved Balle Kirkeby. Gubsø, et af de allersmukkeste natur områder ved Silkeborg. Levested for mange dyr og planter. Søen er som en åbenbaring mod øst, når man kommer ind til Silkeborg ad Viborg vejen.

Tisdalen og Gubsø  er  områder der må være ligeså natur bevaringsværdige som Gudenådalen ved Resenbro. Ved Resenbro ville en motorvejsbro måske være et stort skrummel af et fremmedelement i naturen. Men den ville ikke destruere både beboelsesområder og natur. Som Kombi-linien vil  komme til at gøre mod Silkeborg.

 

 

 

Leif Dræby