Leif Dræby   < forside                                                                 

SYNSPUNKT Midtjyllands Avis 6-5-99                                                                            < debat menu.

Kulturen trækkes skæv

Det jyske kunstakademi i Århus står nu umiddelbart over for en lukning. Den radikale kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen vil ikke støtte et jysk kunstakademis beståen, men siger det er tilfredsstillende, at man har et kunstakademi i København og Odense, og Jylland må affinde sig med dette.

Hvad er det dog for en kulturfjendsk holdning overfor det vestlige Danmark? Et jysk kunstakademi er af stor betydning- ikke alene for Århus Amt, men for hele Jylland. Og det ligner helt bevidst endnu et forsøg på at trække Danmark endnu mere skævt, end det er for øjeblikket. En udvikling, der er mere og mere fremherskende netop i disse år. Det ser ud som om, selv for de politikere, der er valgt i vort område, at dehar en stor forkærlighed til københavneri.

Det er vigtigt for Jylland, og for den sags skyld hele landet, hvis vi som folk skal bevare vor identitet, at man fremmer decentralisering på alle områder. Vi har i dag alt for lidt indflydelse på lovgivningen, selv om vi har masser af folkevalgte. Der jo netop ikke varetager de folks interesser, i hvilket område de er blevet valgt. Selvom det måske skulle være omvendt, ser det ud til at være en udpræget trang,  måske pga. af nogle politikeres mere eller mindre honnette ambitioner, at de føler sig mere inde i varmen, hvis de går for en centralisering. Og det betyder at de først og  fremmest støtter en kulturel udvikling i det østlige Danmark, men glemmer hvor de selv kommer fra.

SANITET (Rum I)

Kunstakademier er af betydning for, at der kan udføres grundforskning på billed-kunstområdet. Der dækker både 2- og 3-dimensionel kunst. På kunstakademiet har unge kunstnere mulighed for at fordybe sig i materialet. Igennem billeder kan man udtrykke helt nye tanker og ideer, nye veje til at løse og forstå den tid vi lever i.  Man siger kunstneren er i besiddelse af et gen, der gør det muligt at se ind i fremtiden.

Man skal ikke se sig blind på, hvis man har den opfattelse, at kunst er noget, der kun har en økonomisk værdi. At man kan blive økonomisk rig, hvis man køber kunst. Det kan man godt blive. Men ser man kun en masse "nuller", når man ser kunst, ser man ingenting.

Et godt eksempel på en helt konkret fremtidsforskning igennem billeder er Leonardo de Vinci. Ikke alene kortlagde Leonardo den menneskelige anatomi, men han forsøgte sig også med helikoptere og flyvemaskiner. Det kræver indsigt at udføre billedkunst. Også at forstå den. Moderne kunst er ikke så ligetil som Leonardo´s flyvemaskiner kunne se til at være. Det var svært at få dem til at flyve. Men det kom jo senere.

Der kan ligge helt utrolige oplevelser i rent umiddelbare visuelle betragtninger af kunst. Ikke alene den moderne kunst. Langt større oplevelser, hvis man kan løse "gåden" i det man ser. Derfor må det være op til de politikere, der er ansvarlige for vor region, for vort område, at de nu kæmper for at bevare et kunstakademi i Jylland.

Og det er nu det gælder. Ellers bliver Århus Amt og hele det øvrige Jylland fattig på kultur. Jylland har op gennem tiderne fostret kunstnere, der har markeret sig stærkt på kunstfronten. Og stadig gør det. Men dette vil være en MEGET STOR saga blot, hvis vi ikke også fremover har et kunstakademi Jylland.

Leif Dræby