Leif Dræby   < forside                         < arbeit macht frei - menu              

AUSCHWITZ

Over porten til koncentrationslejren AUSCHWITZ står ordene ARBEIT MACHT FREI

Banegården i Auschwitz

(foto, Banegården i Auschwitz, Polen, herfra fører et sidespor ud til udrydelseslejren. ,foto Leif Dræby, 1992 )

 

Koncentrationslejre:

Auschwitz /Birkenau

Frøslev

Bergen Belsen

Sachsenhausen

Theresienstadt

Flossenburg

Dachau

Mauthausen

Stutthof

Treblinka

Maidanek

 

 

AUSCHWITZ

Auschwitz ligger 50 km vest for Krakow.

Sommeren 1992, besøgte jeg Auschwitz lejren. Vi var på rejse, gennem det tidligere Østtyskland, gennem Polen, på vej til Prag.

Lejren gjorde på mig et forfærdende og uudsletteligt

indtryk.

En stille sommeraften. Søndag. Vi parkerede

bilen på en parkeringsplads uden for porten ind til lejren.

Et jernbanespor fører fra banegården inde i byen ud til lejren ,gennem porten, og videre nogle hundrede meter ind hvor sporet så ender brat.

Alt åndede fred. Op om jernbanesporet voksede vilde blomster. De tusinde vilde blomster.

Som om alt er glemt?

Midt på sporet inde i lejren, en slags rampe, ved den en stor fotostat. Man ser en tysk officer, sortere,

de ankommende fanger. Nogle sendes mod barakker på den venstre side. Andre til højre. Længere ude til denne side, en høj skorsten. Det røg fra skorstenen.

Her var ingen vej tilbage.

Jeg går over mod barakkerne på den venstre side. Jeg har en angst for at gå ind i en af disse barakker. Jeg må gøre det.

Idet jeg træder ind i barakken, er det som at blive ramt af smerte.

Brædderne, barakken er bygget op af. Er som hudløse. Som huden er flået af. Det underliggende, kødet, dødt og gråt, Træet virker glat og klæbrigt i overfladen. Som om det er fyldt med materie. Overalt er skåret meddelelser i træet.

Kun brædder og tagsten. Hvor igennem man kan se op. Til stjernerne? I vinterens kulde er brædder og tagsten alt, der har adskilt disse mennesker, fra frost og sne i vinteren.

Jeg opholdt mig i barakken så længe jeg kunne, gik derefter ud og videre rundt i lejren.

Til højre for jernbanesporet kunne jeg se ud over den anden del af lejren, den var brændt ned i forbindelse med befrielsen i 1945 . Sort sværtede skorstenspiber, en for hver barak, rejser sig her så langt øjet rækker.

Sorgens varder.

En evig påmindelse om forbrydelsen.

Den store skorsten ved krematoriet. Rummene, hvor fangerne blev gasset. Bygningerne og skorstenen er bombet, styrtet sammen.

Foran disse ruiner, er nu opført en mindemur, en mindeplads.

På denne plads var nogle unge mennesker i færd med

at tænde levende lys.

 

 

Auschwitz eller Auschwitz I. Lejren ligger et par kilometer uden for byen. Den blev oprettet i foråret 1940. Det var en tilintetgørelseslejr, hvilket vil sige at intet. Menneske. Måtte overleve.

Som kommandant i Auschwitzlejren udvalgtes

Ferinand Höss. Lejren indrettedes i gamle militærbarakker, og i bygninger der tidligere havde tilhørt den polske tobaksindustri.

I begyndelsen ankom 700 fanger til Auschwitzlejren.

Den lokale befokning blev fjernet indenfor 40 km2, p.gr.a. man planlagde at oprette en ny lejr, Birkenau eller, Auschwitz II.

De var i disse lejre de største udryddelser fandt sted. Birkenau lejren skulle kunne rumme 200 tusinde fanger. Tyske SS soldater holdt vagt for at forhindre flugtforsøg. Når fanger ankom til lejrene blev deres

hår klippet af og deres nummer tatoveret på armen eller maven.

I starten begravede man i massegrave, men da Himmler havde besøgt lejren, blev det forbudt.

Det besluttedes at brænde ligene efter ordre fra Eichmann og Höss. Alle ligene gravedes op igen og benzin hældtes udover dem. Derefter tændtes ild til ligene og man lod dem brænde ud.

4.000.000 fanger besøgte i alt Auschwitzlejren. 3.942.000 kom ikke ud igen.

Der Lagerführer i Auschwitz lejren sagde engang om fangerne.

"I er kommet til en koncentrationslejr, ikke til et sanatorium, og der er kun en vej ud - gennem skorstenen. Enhver der ikke bryder sig om det kan prøve at hænge sig i pigtråden" Hvis der er jøder i denne transport, har de ingen ret til at leve længere end 14 dage, hvis der er præster er deres periode 1 måned – resten 3 måneder".

1942-44 byggede man således fem store krematorier

og et sjette var planlagt. På et tidspunkt kunne man i

Auschwitzlejren tilintetgjorde 24.000 lig i døgnet.

1944, begyndte man i foråret evakuering af lejren. 58.000 fanger der var tilbage i lejren tog tyskerne med, da de forlod Auschwitz.. De 58.000 fanger endte i andre lejre. Ved befrielsestroppernes ankomst var kun 5-6000 udhungrede og syge jøder tilbage i lejren.

De 35 bygninger i Auschwitz lejren, af dem nåede tyskerne at brænde de 29. Men i de 6 bygninger der var tilbage, fandt man 348.820 sæt herretøj og 836.255 sæt kvindetøj. Også sko, tandbørster, briller, barberkoste, kunstige lemmer og børnetøj blev fundet i stor mængde.

Leif Dræby kilder: litteratur om koncentrationslejre